Zapraszamy na spotkanie satyryczno-poetyckie z Mieczysławem Wojtasikiem

Zapraszamy na spotkanie satyryczno-poetyckie z  Mieczysławem Wojtasikiem w niedzielę  17 listopada 2019 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury.
MIECZYSŁAW WOJTASIK – urodził się 12 lutego 1941 roku w Paniewku na Kujawach. Od roku 1966 zamieszkał w Bydgoszczy. Pracował jako inżynier melioracji wodnych, nauczyciel akademicki w Akademii Techniczno-Rolniczej, następnie jako profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, obecnie na emeryturze. Debiutował w „Faktach i Myślach” w 1967 r. Wydał następujące zbiory poezji: Struna czarnoziemu (WRZZ, 1979), Bezpańskie berło i słowo (K-PTK, 1979), Żebro metafizyki (Koło Młodych BO ZLP, 1980), Jeśli pytasz naprawdę (Wydawnictwo Morskie, 1985), Przez bezludne brzegi (Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, 1986), Niech ma na imię choćby Kain (Klub „Arkona”, 1991), Po śladach wołania i ciszy (Wydawnictwo „Miniatura”, 1997), Nie pijałem ptasiego mleka (Wydawnictwo „Świadectwo”, 1997), Między mitem i kowadłem (Wydawnictwo „Miniatura”, 2000), Maki bardziej niż krew (Biblioteka „Tematu”, 2008), Lancz z duszą w poziomkach (Biblioteka „Tematu”, 2015), Co jeszcze jest jasnością (Biblioteka „Tematu”, 2016) oraz zbiory aforyzmów A teraz ja (Oficyna Obecnych, 1979) i Kolce życia – Pikiloj de vivo (Skonpres, 2013), a także fraszek Runda dla poddanego (Agencja Poligraficzno- Reklamowa „JPT”, 1997). Publikował w ponad 40 almanachach i antologiach, m.in. w Wielkiej Księdze Myśli Polskiej (Klub dla Ciebie, 2005) oraz w Złotej Księdze Ludzi Wielkiego Umysłu i Serca (Fundacja „Zdążyć z Pomocą”, 2006). Utwory jego były tłumaczone na język angielski, chiński, esperanto, ukraiński i czeski. Przekładał z języka bułgarskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Od ponad czterdziestu lat zajmuje się promocją początkujących twórców, także krytyką literacką oraz satyrą.
Laureat konkursów literackich, m.in. II Ogólnopolskiej Młodzieżowej Wiosny Poetyckiej (Warszawa, 1979), im. Franciszka Becińskiego (Radziejów,1998), dla Nauczycieli (Bydgoszcz, 2002), Maratonu Poetyckiego w Płocku (2007). W latach siedemdziesiątych ub. w. prowadził (teksty i reżyseria) studencki kabaret pn. „Mutant”. Był członkiem Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan”, Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (1975-1981), członkiem (od 1975) i sekretarzem Koła Młodych ZLP (V.1978-1981), członkiem Studenckiego Centrum Literackiego „Gremium”(1976-81), wiceprzewodniczącym Klubu Pisarzy Kujawskich pn. „Kujawskie Inspiracje”(od V.1980), wiceprzewodniczącym sekcji literackiej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (od III.1981), opiekunem Klubu Literackiego „Kujawy” we Włocławku (1980-1984), konsultantem Klubu Literackiego przy Pomorskim Okręgu Wojskowym (1995-2001). W latach 1982-86 na łamach tygodnika „Kujawy” prowadził poradnictwo warsztatowe dla początkujących literatów. Od roku 1981 działa w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury, gdzie pełnił funkcje sekretarza, p.o. prezesa, członka zarządu i członka Rady Krajowej; od 1978 roku jest przewodniczącym Klubu Literackiego Nauczycieli Pomorza i Kujaw, od 2006 r. członkiem a od 2012 r. wiceprezesem Bydgosko – Toruńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W latach 1978-82 był członkiem Komisji Kultury Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Otrzymał Srebrny (2007) oraz Złoty Krzyż Zasługi (2019) i dwukrotnie odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (1996, 2001), ponadto Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998), Medal Prezydenta Miasta Bydgoszcz za szczególne zasługi dla Miasta (2002), Medal Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (2010), wiele dyplomów, m.in. od Wojewody Włocławskiego (1986), Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (2001), Marszałka Wojew. Kujawsko-Pomorskiego (2009), Biskupa za prezentacje literackie w dniach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej (1986), także medale im. Jakuba Wojciechowskiego, Edwarda Stachury, Czesława Miłosza, Jerzego Sulimy – Kamińskiego, Klemensa Janickiego (2015) oraz nagrodę ekspresjonistyczną im. Tadeusza Micińskiego za ekspresję i polor bogatej liryki (2016).
Lidia Bembnista – Nakielski Ośrodek Kultury