Zaproszenie na halowe zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mroczy

11 marca 2023 r. o godz. 10.00 po raz czwarty odbędą się Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy. Organizatorem turnieju jest Oddział Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mroczy.

Zawody mają charakter towarzyski w formule otwartej (mogą startować drużyny spoza powiatu nakielskiego). W turnieju biorą udział drużyny dziewcząt, chłopców oraz drużyny mieszane (dziewczęta i chłopcy) zaliczane do klasyfikacji chłopców. Prawo startu mają zawodnicy w wieku 10-16 lat. Drużyna składa się z 5 osób. Jednostka może wystawić więcej niż jedną drużynę. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkurencji oraz zawodów znajdują się w Regulaminie dostępnym na www.zosp.bydgoszcz.pl. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju zapewnia organizator.

Serdecznie zapraszamy. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2023 r. Skan zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesłać mailowo na adres wojciechkowalczyk@onet.eu.

Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Mroczy

Zgłoszenie drużyny MDP
z OSP w…………………………..
do Halowych Zawodów MDP w Mroczy
w kategorii: ………………….
w dniu 11.03.2023 r.

Wykaz zawodników
Lp    Imię i nazwisko  Data urodzenia (rrrr-mm-dd)   Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
Oświadczam, iż rodzice/ opiekunowie wyrazili zgodę na start wyżej wymienionych druhen i druhów młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz oświadczyli na piśmie, iż ich dzieci są zdrowe i zdolne do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych w dniu 11.03.2023 r. w miejscowości Mrocza, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

 

Naczelnik lub Prezes                              Zgłaszający drużynę Ochotniczej Straży Pożarnej
w …………………………….
……………………………..                                        …………………………..
/pieczęć i podpis /pieczęć i podpis osoby uprawnionej
Naczelnika lub Prezesa/ do zgłoszenia drużyny na zawody/

Skan zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres wojciechkowalczyk@onet.eu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023r., a oryginał zgłoszenia dostarczyć w dniu zawodów do sekretariatu zawodów.