Zintensyfikowanie współpracy potulickiego zakładu karnego z szubińską szkołą mundurową

Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach, ppłk Piotr Kijewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, Pani Alicja Jaśkowiak podczas dzisiejszego spotkania omówili intensyfikację współpracy w zakresie min. upowszechniania wśród uczniów szkoły zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej, także w kontekście potencjalnego miejsca pracy.

Współpraca

W ubiegłym roku dyrektor potulickiej jednostki penitencjarnej podpisał poruzmienie z szubińską szkołą. Celem podjętej współpracy była realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie kształtowania wśród młodzieży szkolnej wartości i postaw obywatelskich oraz współpracy na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, a także szerzenia idei strzeleckiej wśród uczniów. Dzisiejsze spotkanie stanowiło omówienie działań, które będą podjęte w najbliższym czasie w zakresie oddziaływań edukacyjnych, w szczególności z zakresu zasad działania organów ochrony porządku publicznego, a także z zakresu profilaktyki przestępstw, profilaktyki uzależnień oraz znajomości technik strzelectwa i technik samoobrony.

Przyszłość

Liczymy, że współpraca zaowocuje w przyszłości wstąpieniem w szeregi naszej formacji uczniów szubińskiej szkoły. W tym tygodniu odbyła się kolejna już wizyta uczniów z szubińskiej klasy mundurowej na terenie potulickiego więzienia. Podczas tego spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną, podziałem kompetencji i zadań Służby Więziennej. Ponadto uczniowie mogli osobiście zobaczyć jak funkcjonuje zakład karny i jak wygląda codzienna służba oraz specyfika pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Tekst/grafika: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber