ZUS załatwi odpis aktu stanu cywilnego

Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego niezbędne jest dostarczenie do ZUS odpisu właściwego aktu stanu cywilnego. W czasie pandemii ZUS chce pomóc klientom w dopełnieniu formalności przy uzyskaniu tych świadczeń. W sytuacjach, gdy osoba, której zasiłek wypłaca ZUS, nie będzie mogła dostarczyć odpisu aktu stanu cywilnego to Zakład Ubezpieczeń Społecznych na jej wniosek wystąpi o ten dokument do Urzędu Stanu Cywilnego.

– W tym trudnym czasie, jakim jest epidemia, chcemy pomóc naszym klientom w dopełnieniu formalności przy składaniu wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy. Klienci nie będą musieli na własną rękę starać się o odpis aktu stanu cywilnego. Teraz ZUS wystąpi do Urzędu Stanu Cywilnego o odpis aktu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego. By tak się stało, klient musi złożyć wniosek o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zasiłek macierzyński

Starając się o zasiłek macierzyński ubezpieczony, któremu ZUS będzie wypłacał zasiłek, wraz z wnioskiem musi przekazać dane dziecka, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL.
Jeśli rodzic nie zna numeru Pesel to należy podać miejsce urodzenia dziecka.Na naszej stronie internetowej jest udostępniony formularz oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka.

Do pracodawcy, zleceniodawcy lub do ZUS

Wypełniony formularz pracownik przekazuje do pracodawcy, a zleceniobiorca do swojego zleceniodawcy. Z kolei pracodawca, zleceniodawca przekazuje otrzymane oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty należy złożyć do ZUS – dodaje rzeczniczka.

Jeśli wniosek o zasiłek jest składany w formie papierowej i korzystamy z wniosków zamieszczonych na stronie Zakładu, to nie trzeba składać formularza oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka. Dotyczy wniosków:

ZAM – Wniosek o zasiłek macierzyński

ZUR – Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

ZAO – Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Do wniosków składanych przez portal PUE ZUS należy dołączyć formularz oświadczenia, który jest udostępniony na naszej stronie internetowej – wyjaśnia Krystyna Michałek. 

Zasiłek pogrzebowy

– Aby ZUS mógł otrzymać z urzędu stanu cywilnego odpis aktu zgonu, we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 należy wpisać dane zmarłego: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejscowość zgonu – wyjaśnia rzeczniczka. Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu. Stanie się to jednak tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. 

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo

– Oświadczenia i wnioski elektroniczne należy składać wyłącznie przez PUE. Proszę pamiętać o tym, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo – dodaje Krystyna Michałek.

Dokumenty, które – zgodnie z przepisami – nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zdjęcie ilustracyjne