Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

Z okazji dzisiejszego święta składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim Pracownikom Samorządowym, a także pracownikom jednostek samorządowych. Dziękujemy Państwu za sumienne i profesjonalne wykonywanie obowiązków, Waszą życzliwość wobec petentów oraz serce, które wkładacie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Redakcja