M-GBP w Więcborku – Narodowe Czytanie 2023

Środa (06.09) minęła w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku
z perspektywy włączenia się w 12. edycję Narodowego Czytania. Tym razem Para Prezydencka zaprosiła rodaków do lektury “Nad Niemnem”, autorstwa Elizy Orzeszkowej. Do pogłębienia fabuły tej społeczno-obyczajowej powieści pozytywistycznej z 1888 roku zaprosiliśmy młodzież z klasy II oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku. Na pamiątkę Narodowego  Czytania uczestnicy otrzymali zakładki z cytatami znajdującymi się na kartach „Nad Niemnem”. My natomiast otrzymaliśmy wykonany przez jedną z uczennic przepiękny portret Elizy Orzeszkowej, powstały podczas trwania wydarzenia.

Za wspólne włączenie się w tę coroczną, ogólnopolską akcję dziękujemy Pani Magdalenie Kuszewskiej i Pani Barbarze Wojtasik oraz uczniom z więcborskiego Liceum – szczególnie tym, którzy odczytali fragmenty książki Elizy Orzeszkowej.

 

źródło: UM w Więcborku