Trafione Ferie 2024 pod patronatem Starosty Nakielskiego w Szubinie

Szanowni Państwo zapraszamy na Trafione Ferie 2024 pod patronatem Starosty Nakielskiego i z potwierdzonym udziałem partnerów szkoły:
12 lutego 2024 roku
– Zakład Karny w Potulicach
– 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy
13 lutego 2024 roku
– Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Bydgoszczy
– Sklep Myśliwski 4Hunt z Bydgoszczy
14 lutego 2024 roku
– Ochotniczy Hufiec Pracy – CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY 
15 lutego 2024 roku
– Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD w Kwidzynie oddział Szubin (pokaz samochodów historycznych)
16 lutego 2024 roku
– Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy
– Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD w Kwidzynie oddział Szubin (wystawa broni)
– Związek Rezerwistów RP – wydział zamiejscowy Chełmno
Równolegle z Trafionymi Feriami dostępna będzie kawiarenka wraz z wystawą pn. 141 lat Fajansu w Włocławka. Autorem i pomysłodawcą wystawy jest Witold Błasiak. Fabryka Fajansu z Włocławka potwierdziła swój udział (udostępniła logotyp oraz elementy biżuterii).
Alicja Jaśkowiak – dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie